5 xã đạt danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới năm 2019

Chiều 6/1/2020, tại phòng họp số 2/UBND Huyện đã diễn ra cuộc Họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện về phúc tra danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị năm 2019.

Theo đó, có 6 xã đề nghị phúc tra danh hiệu xã Văn hóa nông thôn mới năm 2019 gồm các xã: Phú Xuân, Long Thới, Hiệp Phước, Phước Kiển, Phước Lộc và Nhơn Đức. Tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” gồm các tiêu chuẩn: Giúp nhau phát triển kinh tế; Nâng cao chất lượng xây dựng “gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các mô hình văn hóa; Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thống nhất với kết quả phúc tra của Huyện diễn ra vào ngày 10/12/2019, có 5/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã Hiệp Phước không đạt do tai nạn giao thông trên địa bàn xã Hiệp Phước tăng hơn so với năm 2018.

NN

Bình Luận (Comments)

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Địa chỉ Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. *