SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
8
9
0
2
2
Hoạt động 19 Tháng Hai 2021 10:15:00 SA

Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Chiều ngày 03/02/2021, Ủy ban nhân dân Huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Anh Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và đồng chí Võ Phan Lê Nguyễn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo  tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021; Triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Huyện và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021. Theo đó, Huyện xác định chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, kiểm soát tốt lây nhiễm Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thành phố; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, từng bước xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy tuyên dương khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2020.


           Để đạt được mục tiêu tổng quát, Huyện cũng đã đề ra 21 chủ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế do huyện quản lý đạt 12%, trong đó, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng 12,5%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 10,5% và nông, lâm - thủy sản tăng trưởng 0,7%.  100% lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển bảo đảm tiêu chuẩn môi trường; 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải ký hợp đồng và chi trả chi phí dịch vụ đúng quy định. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt trên 90% kế hoạch vốn thành phố giao. Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Bảo đảm 100% công trình xây dựng trên địa bàn Huyện được kiểm tra; các công trình xây dựng không phép, sai phép được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Duy trì hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 99,2%; trung học cơ sở trên 95%; mặt bằng học vấn bình quân toàn Huyện đạt lớp 9,2; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 21%. Đào tạo nghề ngắn hạn ít nhất 2.000 học viên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo tối thiểu 85%; tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 90%. Giải quyết việc làm cho 6.300 - 6.500 lượt lao động/năm, trong đó có từ 3.000 - 3.200 lượt lao động tạo việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ - thương mại; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,5%. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm theo chỉ tiêu Thành phố giao. Trên 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 96% ấp - khu phố (khu dân cư) đạt danh hiệu văn hóa, 99% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 5/7 xã - thị trấn được ghi nhận xã văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia luyện tập thể dục thường xuyên là 35,5%. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng 10%; tỷ lệ dân số thường trú tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Duy trì 100% Trạm y tế đều có bác sĩ. Kiềm chế và kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trên dân số thực tế cư trú; khám phá án chung đạt 75%, trong đó trọng án đạt trên 95%; kéo giảm tai nạn giao thông 5% cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao (cả về số lượng và chất lượng). Giao quân theo chỉ tiêu của thành phố đạt 100% cả 2 cấp. Trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hẹn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 95% trên tất cả các lĩnh vực. 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, ban, xã - thị trấn dưới dạng điện tử (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thường xuyên thư điện tử được cấp trong trao đổi, giải quyết công việc. 100% thủ tục hành chính đang áp dụng phổ biến trên địa bàn Huyện được giải quyết theo cơ chế một cửa. 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa của các cơ quan chuyên môn đang áp dụng phổ biến trên địa bàn Huyện được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nâng tỷ lệ công chức xã có trình độ chuyên môn đại học lên 85%; trình độ lý luận chính trị trung cấp lên 100%.
Về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020, trong năm 2020, thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân bằng các hình thức như hệ thống đánh giá hài lòng, máy tính bảng; kiosk thông tin đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện, các xã - thị trấn… qua đó chỉ số hài lòng chung của người dân đối với công tác cải cách hành chính của Huyện đạt tỷ lệ 99,72% (47.336/47.467); bình thường là 0,24% (114/47.467); không hài lòng là 0,04% (17/47.467). Công tác cải cách thể chế được quan tâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, nhân dân trên địa bàn. Kết quả thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 tăng hơn so với năm 20219; tiếp nhận được 9.816 hồ sơ theo cơ chế một cửa, qua đó giải quyết được 9.613 hồ sơ; cấp xã - thị trấn tiếp nhận được 153.273 hồ sơ, giải quyết xong 153.254 hồ sơ. Trong năm qua, Huyện cũng đã triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Huyện”, qua đó đã xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản lý nhà, đất và xây dựng phát triển đô thị trên nền GIS tại Ủy ban nhân dân Huyện và thử nghiệm tại xã Long Thới và sau đó sẽ triển khai trên toàn Huyện.
          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, xã - thị trấn cần tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế - xã hội đề ra; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; tập trung cho công tác bầu cử; tập trung chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng tốc và đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch và quản lý xây dựng phù hợp với quy hoạch chung và định hướng với quy hoạch lâu dài; không để phát sinh tình trạng xây dựng không phép, sai phép; quyết liệt và triển khai các giải pháp thu ngân sách Nhà nước để từ đó đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu ngân sách trong năm 2021; tập trung triển khai và thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; đổi mới tác phong làm việc nhưng cũng phải ân cần đối với người dân; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông;…
         Dịp này, Ủy ban nhân dân Huyện đã tuyên dương khen thưởng cho 40 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt phong trào cải cách hành chính năm 2020.


NN


Số lượt người xem: 19    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm