• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
4
3
2
4
Cải cách hành chính 22 Tháng Ba 2017 5:35:00 CH

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Chiều 14/3/2017, Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, công tác cải cách hành chính của Huyện tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, UBND Huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn, mức độ hài lòng đạt mục tiêu. Qua kết quả khảo sát năm 2016 với 975 phiếu về lĩnh vực đất đai, xây dựng, cấp số nhà, chức thực - hộ tịch, kinh doanh; có 98,36% tỷ lệ hài lòng của người dân. Công tác rà soát, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, thủ tục hành chính đang áp dụng được tăng cường, góp phần đảm bảo tính khả thi, phù hợp, tuân thủ quy định về thủ tục hành chính. Các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, rõ ràng từ Huyện đến xã, với nhiều hình thức tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu và thực hiện. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, trong năm, UBND Huyện đã tiếp nhận 17.563 hồ sơ, đã giải quyết xong 17.003 hồ sơ, đạt 96,81%, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hẹn  17.003 hồ sơ, đạt 100%, hồ sơ bổ sung là 794 hồ sơ, chiếm 4,52%, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Theo cơ chế “Một cửa” liên thông nhóm, trong năm, UBND Huyện đã tiếp nhận 1.065 hồ sơ, giải quyết xong đúng hẹn 1.065 hồ sơ, đạt 100%. Theo cơ chế “Một cửa liên thông” lĩnh vực đất đai, trong năm, UBND Huyện cũng đã tiếp nhận 5 hồ sơ, giải quyết xong 5 hồ sơ, đạt 100%; cấp xã - thị trấn, trong năm đã tiếp nhận 41.344 hồ sơ, giải quyết xong 41.238 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,74%, trong đó giải quyết đúng hẹn là 41.236 hồ sơ, đạt 99,99%; trễ hạn 2 hồ sơ, chiếm 0,005%, số còn lại trong thời hạn giải quyết. Nhằm hiện đại hóa hành chính, trong năm, Huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chỉ đạo điều hành, 89% văn bản được trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc, 80% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên sử dụng Thư điện tử trong trao đổi công việc; phần mềm một cửa điện tử hoạt động tốt, thủ tục hành chính được cung cấp khá đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Huyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, xử lý công việc khoa học hơn, đưa thông tin, thủ tục hành chính đến người dân nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay, UBND Huyện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của 17 chức năng hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO với 56 quy trình, các quy trình được thiết lập trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và được công khai trên website của Huyện và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Huyện, xã - thị trấn. 

 

 Về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm, cấp ủy Đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, nhất là quan tâm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ công dân, cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm để chấn chỉnh, xử lý. Thực hiện theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, UBND Huyện đã lập báo cáo về công khai tài sản, thu nhập năm 2016. Trong đó có 72/72 cơ quan, đơn vị trực thuộc đã kê khai, 581 người kê khai và thông qua các cuộc họp các đơn vị đã công khai theo quy định. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ kê khai, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Công tác thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại Huyện được tiến hành thuận lợi và đúng thời gian quy định. Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, trong năm 2016, UBND Huyện đã triển khai và kết thúc 9 đoàn thanh tra tại 9 đơn vị gồm: thanh tra toàn diện về hoạt động quản lý nhà nước tại nghĩa trang nhân dân Nhơn Đức; thanh tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại trường Mầm non Họa Mi; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;... Qua thanh tra Chủ tịch UBND Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

 

Nhằm thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, cụ thể như: Tiết kiệm chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, thực hiện Công văn số 5652/BTC-NSNN ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định số chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 tạm giữ lại, UBND Huyện đã ban hành Công văn số 1117/UBND-TCKH ngày 1/6/2015 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại. Trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Chủ động rà soát, sắp xếp cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm… Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức thực hiện, ngay từ đầu năm 2016, thực hiện Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/2/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016, UBND Huyện đã chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện mua sắm tài sản theo kế hoạch đã được duyệt, theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước. Nhìn chung, việc thực hiện mua sắm, trang bị phương tiện đi lại được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước…

 

 

Dịp này, UBND Huyện đã tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Huyện năm 2016.

NN


Số lượt người xem: 523    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm