• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
0
0
7
2
1
Bản tin huyện 15 Tháng Mười Một 2019 4:25:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 15/11/2019, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch số 246-KH/HU ngày 14/11/2019 của Huyện ủy về lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng đang có tình hình phức tạp, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc sai phạm đến mức phải xem xét, xử lý; đơn vị đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra nhưng chưa được kết luận hoặc kết luận nhưng chưa hoàn thành công tác xử lý, thực hiện theo kết luận; đơn vị đang tiến hành hợp nhất hoặc giải thể… được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới hoặc thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Về phần chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình Đại hội gồm Báo cáo Chính trị của Chi bộ, Đảng bộ và báo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; việc xây dựng và góp ý văn kiện cần phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các tầng lớp nhân dân.

Huyện ủy sẽ tổ chức các cuộc hội nghị để đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Hội nghị lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ chủ chốt của Huyện; Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí gồm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí cán bộ hưu trí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện qua các thời kỳ; Hội nghị lấy ý kiến của UB MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể Huyện; Hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Hội nghị lấy ý kiến các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, chuyên gia, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn; Hội nghị lấy ý kiến của HĐND; Hội nghị lấy ý kiến của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn Huyện; Hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND xã - thị trấn; Hội nghị lấy ý kiến của đảng viên, trưởng, phó Ban nhân dân ấp, Ban điều hành khu phố, người đứng đầu các đoàn thể ấp - khu phố.

Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức lấy ý kiến của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách; cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, cần thiết thì lấy thêm ý kiến các ngành liên quan của Huyện, của ngành dọc cấp trên; riêng đảng ủy xã - thị trấn cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận, các đoàn thể, Ban điều hành khu phố, Ban nhân dân ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; các phòng ban, đoàn thể Huyện; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy: việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được Ban hành tại Quyết định số 2260-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 2507-QĐ/HU ngày 4/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Kế hoạch này để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cấp mình.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: cấp ủy cơ sở là tháng 4/2020; Đảng bộ Huyện là tháng 6/2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND là tháng 5/2021. Thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm bầu cử hoặc đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang: những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ tức 30 tháng trở lên; những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy tại các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang thực hiện theo yêu cầu được quy định.

Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy. Đối với cơ cấu cấp ủy phải đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ từ 10% trở lên (40 tuổi đối với cấp Huyện và 35 tuổi đốivới cấp cơ sở), cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên và phải có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy. Đối với số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy: thực hiện nghiêm việc giảm khoảng 5% số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện so với số lượng tối đa đã được Ban Thường vụ Thành ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII.

Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biều đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Huyện dự kiến là 207 đại biểu; Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nói chung tiến hành đại hội đảng viên; Riêng Đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu có từ 80 đến 100 đại biểu, số lượng cụ thể do Đảng ủy cơ sở quyết định. Việc bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Thành phố thực hiện theo phân bổ của Ban Thường vụ Thành ủy. Về bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Huyện thì đối với Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở bầu đại biểu chính thức theo phân bổ của Ban Thường vụ Thành ủy và bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức nếu vắng mặt; số lượng dự khuyết do đại hội quyết định.

Thời gian thực hiện đại hội, đối với Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày 22, 23, 24/4/2020. Đối với Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở sẽ diễn ra từ ngày 24/2 đến 14/3/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Huyện ủy cho biết Hội nghị quán triệt chính là sự cụ thể hóa, đảm bảo cho công tác chuẩn bị, cũng như tổ chức đại hội đảng các cấp từ Huyện đến cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu Kế hoạch và Hương dẫn của Huyện ủy để từ đó vận dụng chính xác hơn trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; đối với các Đảng bộ đại hội điểm (Đảng bộ xã Phú Xuân, Đảng bộ xã Phước Lộc và Đảng bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện) cần quan tâm đến công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, kịch bản chương trình Đại hội và phân công công việc cụ thể…

NN

 


Số lượt người xem: 553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm