• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
8
2
4
2
4
7
kết luận thanh tra 22 Tháng Mười Một 2019 9:47:47 CH
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân  (06/11/2019)
Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTH ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 08 tháng 10 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra về Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.  (04/11/2019)
Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc Quyết định số 29/QĐ-TTH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định và triển khai thanh tra.
Kết luận Thanh Tra về Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật  (18/09/2019)
Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTH ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định và triển khai thanh tra.
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật thu, chi tài chính năm 2018 tại Trường THCS Lê Văn Hưu  (09/09/2019)
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc thanh tra chấp hành pháp luật thu, chi tài chính năm 2018 tại Trường THCS Lê Văn Hưu và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến ngày 26 tháng 8 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THCS Lê Văn Hưu và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Nhơn Đức  (09/09/2019)
Thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Nhơn Đức. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  (21/08/2019)
Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-TTH ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Từ ngày 03 tháng 7 năm 2019 đến ngày 29 tháng 7 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra về Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.  (12/08/2019)
Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTH ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định và triển khai thanh tra.
Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật thu, chi tài chính tại Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè.  (12/08/2019)
Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTH ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè về việc thanh tra chấp hành pháp luật thu, chi tài chính tại Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 19 tháng 6 năm 2019 đến ngày 24 tháng 7 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè.  (08/07/2019)
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chánh Thanh tra Huyện việc thanh tra chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 29 tháng 3 năm 2019 đến ngày 13 tháng 5 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Kết luận thanh tra hoạt động tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè  (18/04/2019)
Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc thanh tra hoạt động tại Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè. Từ ngày 09 tháng 5 năm 2018 đến ngày 17 tháng 7 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng đoàn thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện kết luận như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm