• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
8
3
9
2
0
Tin văn hóa thông tin và thể dục thể thao 29 Tháng Tư 2021 10:05:00 SA

Huyện Nhà Bè: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân

Sáng ngày 22/4/2021, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

           Theo báo cáo, trong năm 2020, huyện Nhà Bè chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Huyện đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Trong năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình từ Huyện đến cơ sở tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và được triển khai đồng bộ trên địa bàn Huyện. Ngành Văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của Huyện; chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và công tác phòng, chống dịch Covid-19;…

Bà Lê Thị Anh Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè trao giấy khen cho 4 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” 5 năm liên tục

 
            Đầu năm 2020, trên địa bàn Huyện có 178 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,30%, có 604 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%. Bằng nhiều biện pháp giải pháp giảm nghèo như sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng, giải quyết việc làm cho gia đình chính sách còn khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, miễn giảm học phí, hỗ trợ vốn vay… Đến cuối năm 2020 trên địa bàn Huyện còn 96 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16%, đạt 104,16%, hộ cận nghèo còn 383 hộ, chiếm tỷ lệ 0,65% (trong đó có 72 hộ nghèo chuyển sang), đạt 117,2% kế hoạch Thành phố giao. Trong năm 2020, toàn Huyện có 44.741/48.425 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,39%, trong đó có 35.515/44.741 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 79,4%; 30/30 ấp - khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 91/91 cơ quan, đơn vị, danh nghiệp đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa; 76.366/206.714 người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao; có 576 người được tuyên dương gương “Người tốt việc tốt”; các xã - thị trấn đã thành lập được 137 Tổ tự quản về môi trường tại khu dân cư;…
Nhìn chung, các cuộc vận động, phong trào đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.
             Tại hội nghị, các đã biểu có nhiều ý kiến chia sẻ các giải pháp tăng cường quản lý môi trường trên địa bàn; giải pháp trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra việc xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa; phải có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xả rác không đảm bảo vệ sinh môi trường;…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã ghi nhận những ý kiến của các đại biểu; đồng thời đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ Huyện đến xã - thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, cụ thể là tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với tổ chức thực hiện “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, phong trào xây dựng nông thôn mới,... Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các Tiêu chuẩn văn hoá giai đoạn 2020 - 2025 gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kiện toàn Ban Chỉ đạo, đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động, chủ động đề ra kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, gắn nội dung phong trào vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và phát triển kinh tế xã hội hàng năm ở địa phương để vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, ấp - khu phố văn hóa; Phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 6 và 16, 18,7 theo Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, xây dựng Thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng” trong việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với việc xây dựng Gia đình văn hóa thông qua Quy ước cộng đồng dân cư trên địa bàn Huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào; tổ chức tốt các hình thức phát động thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào ở các cấp, ngành, đoàn thể..
            Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Nha Bè đã tuyên dương, khen thưởng 4 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” 5 năm liên tục (2016 đến 2020); công nhận lần đầu cho 10 đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm liên tục (2019, 2020).


Ngọc Như

 


Số lượt người xem: 210    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm