• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
0
0
7
8
1
Bản tin huyện 16 Tháng Sáu 2020 10:15:00 SA

UBND Huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

UBND Huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1152/KH-UBND ngày 11/6/2020 triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Huyện.
Căn cứ quy định tại Điều 21 và nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, UBND Huyện tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng như sau: đối với tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hoà nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kì thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong hình phạt tù, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù, giao cho Phòng Văn hoá và Thông tin Huyện chủ trì phối hợp với Công an Huyện, Đài Truyền thanh Huyện, UBND xã - thị trấn thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đối với Công tác tư vấn tâm lý, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ các thủ tục pháp lý: về Tổ chức tư vấn tâm lý cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù nhằm cung cấp kiến thức, giúp họ định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng, xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu tái hoà nhập cộng đồng và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật với các nội dung, phương pháp, hình thức theo quy định tại Điều 5 và Điều 10 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP thì giao cho Công an Huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, Phòng Y tế Huyện, Hội Liên hiệp thanh niên Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, UBND xã - thị trấn thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP thì UBND Huyện giao cho Công an Huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp Huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, UBND xã - thị trấn thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đối với tổ chức định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù thì UBND Huyện giao cho Công an Huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Đối với hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hoà nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn trở về nơi cư trú tái hoà nhập cộng đồng, UBND Huyện giao cho Công an Huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện thực hiện. Đối với tổ chức đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, UBND Huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, UBND xã - thị trấn thực hiện. Đối với nhiệm vụ cập nhật thông tin về án tích của người chấp hành xong hình phạt tù, hoàn thiện pháp luật có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng, miễn - giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự: Về thực hiện cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong hình phạt tù; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, UBND Huyện giao Phòng Tư pháp Huyện chủ trì phối hợp với Công an Huyện thực hiện; Về rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật, UBND giao Chi cục Thi hành án dân sự Huyện thực hiện. Bên cạnh đó, UBND Huyện yêu cầu: các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện các nội dung được phân công chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện; Các cơ quan được phân công là cơ quan phối hợp có trách nhiệm tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nội dung đã được phân công tại Kế hoạch này để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các hoạt động đã đề ra; Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng theo quy định; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tham mưu cho UBND Huyện quyết định thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù vay vốn học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, quyết định các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để tạo việc làm và có chính sách phù hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; UB MTTQ Việt Nam Huyện tham gia phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP cho các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng đồng; Công an Huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội nhằm thực hiện nghiêm túc Điều 24 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, đồng thời chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra; UBND xã - thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nội dung đã được phân công; Hướng dẫn, kiểm tra, đốn đốc việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú ở địa phương; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện thực hiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội với người chấp hành xong hình phạt tù không nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. VHTT – NN

Số lượt người xem: 127    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm