• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
1
3
7
8
Tin tức sự kiện 12 Tháng Bảy 2019 11:10:00 SA

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Chiều 11/7/2019, tại hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ. Thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung thực hiện đã được Huyện triển khai đến các ngành, thông qua đó, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và trong nhân dân gắn với xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. 

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào thi đua “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” gắn với những bộ môn thể thao đơn giản, dễ tập luyện đã thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên. Đến cuối năm 2018, toàn Huyện có 60.298/186.885 người dân trên địa bàn Huyện tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt tỉ lệ 32,26% dân số của Huyện, 458/49.610 hộ gia đình tham gia tập luyện một môn thể thao, đạt tỉ lệ 0,92%.

Công tác xây dựng môi trường văn hóa luôn triển khai sâu rộng từ Huyện đến các địa bàn khu dân cư, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của các CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ông -- cháu”. Qua đó nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, của các bậc cao niên, các thành viên trong giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa. Hằng năm, qua bình xét có từ 80% - 90% số hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đến cuối năm 2018, toàn Huyện34.499/39.275 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 87.83%. Trong đó, có 25.991/34.499 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 75,3%. Tại các xã, thị trấn, tiếp tục duy trì mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, vận động 100% Tổ nhân dân, Tổ dân phố tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, bài trừ ma túy, tệ nạn xã hội, phát huy tình làng nghĩa xóm, văn hóa ứng xử, giao tiếp ngày càng được đề cao và dần trở thành những chuẩn mực văn hóa trong nhân dân, các danh hiệu văn hóa từng bước được nâng chất. Hàng năm, có trên 85% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có 5/7 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, các đơn vị trên địa bàn Huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng, xây dựng tuyến đường, tuyến sông, kênh, rạch vệ sinh - văn minh; phát động phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”; thực hiện phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch, đẹp”… Nhìn chung, việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị trên địa bàn Huyện đã có những chuyển biến nhất định và được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, việc vận động hộ dân đăng ký thu gom rác dân lập có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn Huyện đến nay đạt hơn 98%.

Các hoạt động văn hóa, giao lưu văn hóa trên địa bàn Huyện thời gian qua tiếp tục được tổ chức sôi nổi với nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ của Trung tâm Văn hóa Huyện, các ngành, đoàn thể. Ngoài ra, hằng năm Huyện còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị bạn thông qua các chương trình: “Ca cổ nhạc tài tử”, Liên hoan “Tiếng hát chung một dòng sông” và giao lưu văn hóa - thể thao “Chung dòng sông Soài Rạp”… Công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cũng được Huyện quan tâm đầu tư xây dựng, tính đến nay, toàn Huyện có 7 cơ sở văn hóa - thể thao được đầu tư như: Trung tâm Văn hóa Huyện, Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên Huyện, Nhà Thiếu nhi Huyện, Nhà Văn hóa Lao động Huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phước Lộc, Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã Hiệp Phước, Long Thới, Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã Nhơn Đức, Phước Kiển. Toàn Huyện hiện có 6 trạm tuyền thanh không dây, 16 điểm thể dục dụng cụ ngoài trời với trên 60 dụng cụ... 30/30 khu phố, ấp có văn phòng kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao. Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn Huyện trong thời gian qua đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân, thu hút người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục thể thao. Hiện trên địa bàn Huyện có 107 CLB, đội nhóm cơ sở thuộc 7 xã, thị trấn, với gần 2.500 thành viên. Hàng năm, Huyện thường xuyên đầu tư nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của địa phương. Đồng thời, không ngừng đổi mới việc tổ chức các hoạt động văn nghệ tại chỗ để thu hút đông đảo quần chúng tham gia như: Chương trình giao lưu các giọng ca Bolero, Đờn ca tài tử

Nhằm minh họa thêm về những mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong 5 năm qua, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Đảng ủy xã Phước Kiển, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa Huyện… báo cáo tham luận về công tác giáo dục góp phần xây dựng con người Nhà Bè phát triển toàn diện; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa trong thực hiện Nghị quyết 33 tại địa phương; công tác triển khai thực hiện khu phố, ấp không rác trên địa bàn Huyện; công tác  xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện nông thôn mới… Qua đó để các đại biểu học tập kinh nghiệm cũng như đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33 trên địa bàn Huyện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng các CLB, đội nhóm mang tính chất dân gian kế thừa nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống văn hóa của dân tộc; Xây dựng và nhân rộng phong cách nêu gương trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lối sống, phong cách giản dị, lành mạnh, sáng tạo; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Đẩy mạnh thực hiện và nhân rộng các mô hình ấp, khu phố không rác, từ đó nhân rộng trong toàn Huyện; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao vai trò, trách nhiệm và luôn nhiệt huyết với công việc được giao; Tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xác định rõ chính quyền là phục vụ nhân dân và không ngừng kiến tạo để phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn.

 

Tại hội nghị, Huyện cũng đã tuyên dương 30 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 701    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm