• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
1
2
0
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Bảy 2019 9:55:00 SA

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2019 các Ban chỉ đạo.

Chiều 10/7/2019, tại hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị giao ban quý II năm 2019 các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Công an Huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện.

Qua báo cáo cho thấy, trong quý II/2019, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nhất định. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong năm 2019; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được tập trung thực hiện qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt việc công khai dân chủ các thủ tục hành chính, việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động từ nhân dân đóng góp, các chính sách liên quan đến nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về các hoạt động của chính quyền được thực hiện thường xuyên. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng luôn được củng cố, kiện toàn, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát các công trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các công trình đầu tư theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần giảm tình trạng khiếu kiện trong nhân dân, hạn chế phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 Việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trong 6 tháng qua cũng được cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, công khai các chương trình, kế hoạch năm 2019, thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Các kết quả quyết toán ngân sách, thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, quán triệt đến đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp dân thực nghiêm chế độ công vụ, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí, quan liêu, gây phiền hà nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cập nhật, niêm yết đầy đủ công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện và các xã, thị trấn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của Huyện. Các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính theo quy định. Các khoản thu, chi tài chính được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, có 541 cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập, có 62/62 đơn vị tổ chức công khai. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả, tạo được lòng tin của nhân dân với cơ quan Nhà nước. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Huyện đã tiếp nhận mới 245 đơn, 16 thông tin qua đường dây nóng của Thành phố và tiếp nhận 173 thông tin qua ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến”. Kết quả, đến nay, Huyện đã giải quyết 136 đơn, giải quyết 14 thông tin phản ánh của người dân và giải quyết trả lời 151 thông tin từ ứng dụng Nhà Bè trực tuyến, các đơn, thông tin còn lại đang được Huyện tiếp tục giải quyết và thông tin đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tính đến nay, có 35/64 đơn vị Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 54,68%, có 41/64 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, có trên 28/64 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức đối thoại với công nhân, lao động, đạt 43,75%.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên Huyện, qua hoạt động 3 tháng đầu năm cho thấy, Ban chỉ đạo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trong người dân về các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời biên soạn tài liệu an ninh, trật tự hàng tháng về các thủ đoạn mới của bọn tội phạm, những sơ hở mất cảnh giác của người dân gửi cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công an xã, thị trấn để tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân. Công an Huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và triển khai các văn bản phối hợp nhằm phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 6 tháng qua, các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công an các xã, thị trấn thực hiện quản lý, giáo dục 397 đối tượng. Kết quả đã cảm hóa, giáo dục tiến bộ đưa ra khỏi diện 71 đối tượng, hiện đang tiếp tục quản lý 326 đối tượng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành, phối hợp điều hành giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện, theo báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho tốt các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Phát biểu tại hội nghị giao ban, các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng đã có các ý kiến, kiến nghị: Đề nghị các xã, thị trấn quan tâm trang bị camera giám sát về an ninh trật tự tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm để góp phần cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Huyện; Tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn các Mô hình tự quản về an ninh trật tự; Tiếp tục quan tâm, cảm hóa các đối tượng trong diện quản lý; Tăng cường vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Việc xây dựng các quy ước cộng đồng dân cư phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân thực hiện hiệu quả….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã ghi nhận những kết quả các Ban chỉ đạo đã thực hiện trong 6 tháng qua, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới, đ/c đề nghị thành viên trong các Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đ/c đề nghị phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện và xã, thị trấn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của Huyện; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác giám sát, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao trách nhiệm, vai trò tiên phong của mình trong thực hiện nhiệm vụ được cao, góp phần xây dựng chính quyền thật sự liêm chính và phục vụ nhân dân; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy hiệu quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các xã, thị trấn quan tâm kiện toàn lại các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Luôn tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Huyện; Kịp thời động viên, khích lệ các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn Huyện; Công an Huyện và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng, chống các loại tội phạm trong nhân dân; Quan tâm kiện toàn các Mô hình tự quản về an ninh trật tự; Đẩy mạnh hoạt động uống nước nhớ nguồn; Quan tâm giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; Tham mưu cho các cấp ủy Đảng xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 692    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm