• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
8
9
0
3
3
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tư 2018 2:45:00 CH

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm tra Đảng huyện Nhà Bè năm 2018

            Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát; về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm tra Đảng Thành phố, làm cho mỗi đơn vị, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

         Sáng 17/4/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm tra Đảng huyện Nhà Bè năm 2018 với các nội dung thi đua cụ thể như: Thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 góp phần phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; những nội dung mới về chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Thông báo số 226-TB/TW ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chủ động tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 với các nội dung trọng tâm cụ thể như: kiểm tra sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; Công tác lãnh đạo quản lý các nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội; Việc tổ chức thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Kế hoạch số 137-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Huyện và phản bác các quan điểm sai trái. Giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; về nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; về nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chí Môi trường (nước sạch) xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện kế hoạch số 132-KH/HU ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện toàn diện 06 nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trong đó tiếp tục tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng thực hiện nghiêm các quy trình, biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy trình. Phấn đấu 34 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 439    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm