• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
2
9
1
2
2
8
Tin tức sự kiện 26 Tháng Ba 2018 9:50:00 SA

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở “Phương pháp, cách làm về việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng”

             Sáng 22/3/2018, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở “Phương pháp, cách làm về việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng”.

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo đảm về quan điểm đường lối, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai và thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng; thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về những điều đảng viên không được làm….; Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kiểm tra 25 tổ chức Đảng, 19 đảng viên,quyết định giám sát chuyên đề 21 tổ chức Đảng, 15 đảng viên, cấp ủy cơ sở kiểm tra 55 tổ chức Đảng, 77 đảng viên, giám sát chuyên đề 37 tổ chức Đảng, 80 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy những mặt ưu điểm, phát hiện những mặt hạn chế, khuyết điểm và đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa nhằm ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy cơ sở Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về công tác kiểm tra, giám của Đảng, chưa thường xuyên triển khai, quán triệt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến cán bộ, đảng viên; Số lượng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên còn ít, việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, việc tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc còn lúng túng, chưa đảm bảo quy trình, thông báo kết luận còn chung chung không nêu được những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm cụ thể, thiếu sự theo dõi, đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thắng thắn phát biểu ý kiến trong đó tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng như: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, cấp ủy Chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát; Bí thư Chi bộ phải nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị…

Để việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tiến yêu cầu các cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện phải xác định được nội dung, đối tượng công tác kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, chính xác gắn với thực hiện nhiệm vụ được phân công của đối tượng kiểm tra; Các cấp ủy Đảng cơ sở nâng cao vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát gắn với những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất; Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát…

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 94    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm