• Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
5
9
5
9
4
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2013 9:30:00 SA

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 21/3, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XI).

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Huyện trình bày nội dung 5 chuyên đề Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), bao gồm: chuyên đề “Tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013”; “Tiếp tục sắp xếp lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và chuyên đề “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tấn Quý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị sau đợt học tập, các cấp ủy Đảng khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tinh thần, ý nghĩa và tầm quan trọng các Nghị quyết, Kết luận này; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, với giải pháp thiết thực, cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại các đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương sáu (Khóa XI) đề ra.
Qua lớp học giúp cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Huyện hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết và các kết luận được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) thông qua, làm cơ sở để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
                                                                                                            Như Nguyện

Số lượt người xem: 684    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm