Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
8
0
2
0
6

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 24  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
328/BC-UBND 12/09/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 09 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016
293/BC-UBND 18/08/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 08 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09 năm 2016
258/BC-UBND 19/07/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 07 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08 năm 2016
193/BC-UBND 09/06/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
158/BC-UBND 19/05/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 05 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2016
123/BC-UBND 19/04/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 04 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2016
71/BC-UBND 07/03/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội Quý I năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2016
50/BC-UBND 18/02/2016 Tình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 02 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2016
13/BC-UBND 19/01/2016 Tình hình thực hiện kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2016
13/BC-UBND 19/01/2016 Tình hình thực hiện kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2016
454/BC-UBND 19/10/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 10 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015
321/BC-UBND 09/09/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015
296/BC-UBND 19/08/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 8 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015
258/BC-UBND 17/07/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 7 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015
164/BC-UBND 19/05/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 5 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015
128/BC-UBND 17/04/2015 Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4 năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2015
92/BC-UBND 09/03/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội Quý 1 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Quý II năm 2015
78/BC-UBND 14/02/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 03 năm 2015
31/BC-UBND 19/01/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015
982/UBND-QLĐT 05/06/2014 V/v rà soát lại quy mô và vị trí bến bãi trên địa bàn huyện Nhà Bè theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm