Liên kết website
 
  • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
5
9
8
9
5

Quyết toán ngân sách năm 2017

Số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2018)

 

Năm 2018

Tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2018

Tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018

 Tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2018 

 

Năm 2015

 

 

 

Năm 2014

 

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2014

 

Năm 2013

 

       Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013  của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013

 

Năm 2012

 

         Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc Huyện

Năm 2011

 

 

        Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc Huyện

 

        Dự toán thu ngân sách năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

 

       Dự toán chi ngân sách năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

 

 

        Dự toán ngân sách xã năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

Năm 2010

 

        Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc Huyện.

 

Năm 2009

         Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về ban hành dự toán ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc.

          Bảng dự toán chi ngân sách huyện năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

           Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về giao dự toán ngân sách huyện năm 2009 cho các xã - thị trấn.

 

          Bảng dự toán thu ngân sách xã năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

 

Năm 2008

         Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về điều chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc.

 

          Bảng điều chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

Năm 2007

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2015

Tìm kiếm