SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
1
5
1
9
7
Ủy ban mặt trận tổ quốc 15 Tháng Mười 2019 4:20:00 CH

UB MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”

Sáng 15/10/2019, tại hội trường Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

Theo đó, hằng năm, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Thành phố, sự chỉ đạo của Huyện ủy về tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đến Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp về mục đích, yêu cầu các bước chuẩn bị trước và trong Ngày hội. Hằng năm, Huyện chọn 1 ấp hoặc 1 khu phố làm điểm cho Huyện, sau đó họp rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi đến các Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp còn lại. Các xã, thị trấn cũng chọn 1 khu phố, ấp để làm điểm cho đơn vị mình. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Ngày hội được tổ chức rất trang nghiêm và long trọng, đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội luôn được đảm bảo cả 2 phần: phần Hội và phần Lễ. Những năm gần đây, phần Hội luôn được các ấp, khu phố chú trọng tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn nghệ, các hội thi... Qua đó, đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn khu phố, ấp tham gia. Trong Ngày hội, Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố đã chủ trì, phối hợp tổ chức đăng ký và hướng dẫn các hộ gia đình nắm vững các tiêu chuẩn để đăng ký “Gia đình văn hóa” và “Ấp, khu phố văn hóa”, để từ đó phấn đấu và giữ vững danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa” và “Gia đình văn hóa”.

Tham dự Ngày hội, người dân đã có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất những giải pháp đối với chính quyền và khu dân cư về: Tình hình vệ sinh môi trường, an ninh trật tự địa phương; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng… Qua đó, đã giúp cho chính quyền địa phương và ấp, khu phố tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại điạ phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nội dung báo cáo trong ngày Hội chưa đảm bảo chất lượng ngắn, gọn, súc tích, chưa thể hiện được những kết quả đạt được, những hạn chế của khu phố, ấp; chưa gợi ý hướng dẫn về tình hình thực tế tại địa phương để người dân tại ấp, khu phố góp ý, hiến kế những giải pháp nhằm xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; Tỷ lệ hộ dân tham gia đóng góp ý kiến chưa nhiều và chưa đề ra các giải pháp thực hiện để hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong thời gian tới; Năng lực tổ chức, điều hành của Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận một số khu phố, ấp còn lúng túng…

Từ những thực trạng trên, để việc tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả, nhất là trong năm 2019, tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều hiến kế như: Báo cáo trong Ngày hội cần ngắn gọn, xúc tích để dành thời gian cho việc đóng góp ý kiến của người dân; Trong trường hợp người dân ngại góp ý kiến trực tiếp, Ban tổ chức Ngày hội nên chuẩn bị giấy viết để người dân có thể đóng góp ý kiến thông qua việc viết ý kiến cần đóng góp gửi Ban tổ chức; Ngoài tổ chức phần lễ, tại Ngày hội, Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố cần quan tâm tổ chức các hoạt động Hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân thông qua các tiết mục văn nghệ, các hoạt động thể dục, thể thao...

Qua những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đ/c Mai Văn Chớ - Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện đã ghi nhận và yêu cầu Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, để thông qua Ngày hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của UB MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 98    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm