SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
4
8
Ủy ban mặt trận tổ quốc 03 Tháng Chín 2019 3:35:00 CH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác Mặt trận hiểu tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trong việc tổ chức, nắm bắt cũng như báo cáo tình hình công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Song song đó, để tiếp tục đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, những hạn chế, khó khăn và trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, đề ra giải pháp để nâng cao vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp trong thời gian tới.

Sáng ngày 03/9/2019 tại Phòng họp Khối vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tổ chức 02 hội nghị chuyên đề.

Đến tham dự có ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại nhân dân  - Kiều bào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; bà Trần Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; Có 45 vị cán bộ Mặt trận tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” và Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng hot động của Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp”

Tại hội nghị có 7 vị phát biểu với nhiều ý kiến  gắn với tình hình công tác thông tin đối ngoại và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp.

Hội nghị được nghe Ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại nhân dân  - Kiều bào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hướng dẫn một số nội dung công tác thông tin đối ngoại chung và công tác thông tin đối ngoại của Mặt trận Thành phố trong thời gian qua; hướng dẫn hình thức thông tin tuyên truyền để công tác đối ngoại trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Thông qua hội nghị chuyên đề giúp cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở nắm được cơ bản công tác đối ngoại và hoạt động của Ban công tác Mặt trận. Qua đó, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, từng bước đưa công tác đối ngoại nhân dân của hệ thống Mặt trận ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho nhân dân nhận thức đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, làm cho bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới hiểu đúng, đồng tình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, từ đó tích cực trong việc tham gia xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới./.

                                                                                                                                                             Hồng Yến

 


Số lượt người xem: 430    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm