SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
5
1
3
5
4
Ủy ban mặt trận tổ quốc 09 Tháng Tám 2019 4:25:00 CH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân – kiều bào năm 2019.

Nhằm trang bị những kỹ năng và nghiệp vụ trọng tâm công tác đối ngoại nhân dân – kiều bào, giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao nhận thức và nắm vững các chủ trương chính sách mới về công tác đối ngoại, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Sáng ngày 09/8/2019 tại Phòng họp Khối vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào năm 2019.

Đến tham dự có ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại nhân dân  - Kiều bào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, báo cáo viên hội nghị; bà Trần Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; Có 62 vị tham dự gồm Ban liên lạc Đối ngoại – Kiều bào; Đại diện Ban Thường trực các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào 6 tháng đầu năm và Chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm; nghe Ông Lê Văn Thu triển khai một số nội dung:

- Chính sách đối ngoại Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại theo “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”;

- Hướng dẫn kỹ năng, phương thức trong công tác Đối ngoại nhân dân - kiều bào của hệ thống Mặt trận Tổ quốc.

Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở nắm được đường lối, quan điểm của Đảng trong công tác đối ngoại đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Giữ được môi trường hòa bình, độc lập, chủ quyền; mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thiết lập đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; đối ngoại các kênh đều có bước phát triển. Qua đó, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, từng bước đưa công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào của hệ thống Mặt trận ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài nhận thức đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, làm cho bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới hiểu đúng, đồng tình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, từ đó tích cực trong việc tham gia xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới./.

 

                                                                                                                                                               Hồng Yến

 


Số lượt người xem: 381    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm