SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
5
1
3
3
4
Ủy ban mặt trận tổ quốc 09 Tháng Tám 2019 4:20:00 CH

UB MTTQ Việt Nam Huyện phối hợp với UB MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Sáng 8/8/2019, tại hội trường UBND Huyện, UB MTTQ Việt Nam Huyện đã phối hợp với UB MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ (2019 - 2024) cho hơn 100 vị là ủy viên UB MTTQ Việt Nam Huyện, các vị tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, kiều bào, thành viên các Ban tư vấn, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng, Phó Ban công tác mặt trận các ấp, khu phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố thông qua kết quả Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ (2019 - 2024) được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28/6/2019, với sự có mặt của 416 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài, các dân tộc, tôn giáo và gần 300 đại biểu khách mời tham dự.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành thảo luận báo cáo tổng kết công tác MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2014 - 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biều MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Theo đó, tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 4 bài học kinh nghiệm: Một là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận; Hai là, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động; ba là, phối hợp với chính quyền, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công tác Mặt trận; bốn là, nâng cao trình độ và năng lực hành động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Đồng thời, thống nhất với 5 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của Thành phố và đất nước; Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Qua tuyên truyền, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về khối Đại Đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới. Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 409    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm