SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
5
1
2
8
0
Ủy ban mặt trận tổ quốc 02 Tháng Tám 2019 8:45:00 SA

MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội”.

Nhằm góp phần nâng cao việc phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

       Sáng ngày 01/8/2019, tại phòng họp Khối vận Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh” theo Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quyết định 217, 218) và nâng chất hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Lê Văn Hoa – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Mai Văn Chớ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và 48 vị gồm đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, cùng tham dự.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến của 09 vị phát biểu tập trung về kinh phí hoạt động của hai Ban còn thấp; qua giám sát Mặt trận có những phản ánh đến chính quyền nhưng chậm giải quyết ;… và nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Mặt trận Tổ quốc chủ trì thống nhất với các đoàn thể nội dung giám sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trong năm (mời Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban kiểm tra cùng dự) nhằm tránh trùng lắp nội dung giám sát; công tác giám sát của Ban chủ yếu là xem công trình đó có gây ô nhiễm môi trường, có ảnh hưởng quyền, lợi ích của người dân không, không giám sát về kỷ thuật công trình,… ; MTTQ chủ trì, điều hành hội nghị phản biện; Kinh phí hoạt động của hai Ban được Quy định tại Thông tư số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10 tháng 8 năm 2017 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, tuy nhiên, hàng năm phải có dự trù kinh phí hoạt động.

Ông Mai Văn Chớ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các xã, thị trấn, cần nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động,… ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các chủ trương, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, kip thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của của cán bộ, đoàn viên, hội viên để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Hồng Yến

 


Số lượt người xem: 408    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm