SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
6
2
5
Ủy ban mặt trận tổ quốc 15 Tháng Bảy 2019 8:20:00 SA

UB MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Chiều 12/7/2019, tại phòng họp khối vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2019.

Đánh giá về những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và cơ sở đã thực hiện thời gian qua, Ban Thường trực UB MTTQ Việt nam Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về học tập và làm theo Bác, gắn thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gương “Người tốt, việc tốt”,... Qua đó, đã và đang lan tỏa ở cộng đồng dân cư nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được nhân rộng.

Định kỳ hàng năm, UB MTTQ Viêt Nam Huyện tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm về vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, vai trò của MTTQ trong thực hiện Chỉ thị 05, qua các hội nghị đã bàn bạc các giải pháp thật cụ thể để nâng cao trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng bộ các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự đồng thuận xã hội và trách nhiệm của hệ thống MTTQ các cấp về vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 3 năm qua (2016, 2017, 2018), UB MTTQ Việt Nam Huyện và các xã, thị trấn đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 19 tỷ đồng. Qua đó, đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo như: thực hiện xây mới, sửa chữa 66 căn nhà tình nghĩa, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa, chống dột 212 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng; trao tặng 2.982 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 145 phương tiện đi học cho học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; thực hiện chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và trao tặng hơn 5.800 suất quà cho gia đình chính sách, dân nghèo nhân các dịp lễ, Tết với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng... Đặc biệt, thực hiện chương trình Kết nối yêu thương”, hàng năm, UB MTTQ đã phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện rà soát lập danh sách các hộ diện nghèo đặc biệt khó khăn, qua đó vận động các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ từng hộ, góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Huyện.   

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị không chỉ trong cán bộ mặt trận mà đã dần lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, thông qua những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như: sa xe miễn phí, lặp đặt các thùng nước uống miễn phí đặt ở ven đường, các suất cơm từ thiện, chương trình “Chia s yêu thương”, những phần quà nghĩa tình giúp đỡ cho các hộ gặp khó khăn đột xuất, tình làng nghĩa xóm hỗ trợ khi có hữu sự… những việc tuy nhỏ này tuy nhỏ nhưng đã mang tính nhân văn sâu sắc, khơi gợi tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư…

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện khen thưởng 07 tập thể và 07 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, UB MTTQ Việt Nam Huyện cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của các Ban tư vấn, giai đoạn 2014 - 2019. Qua báo cáo cho thấy, 5 năm qua, các thành viên của các Ban Tư vấn: Ban Tư vấn dân tộc - tôn giáo, Ban Tư vấn văn hóa - xã hội, Ban Tư vấn dân chủ - pháp luật, Ban Tư vấn đối ngoại - kiều bào luôn phát huy được vai trò của mình trong công tác tư vấn, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các giới, đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đã trực tiếp tham gia góp ý các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các đề án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, kịp thời ghi nhận và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các ngành chức năng.

Trong thời gian qua, Ban Tư vấn dân tộc - tôn giáo đã tập trung nghiên cứu, tư vấn và đề xuất cho Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện những nội dung có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc - tôn giáo, tổ chức tư vấn về những vấn đề, những khó khăn, bức xúc, hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, đồng bào các dân tộc, luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tôn giáo - dân tộc hoạt động bình thường đúng pháp luật. Đồng thời, phối hợp cùng Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện giải quyết các kiến nghị của các cơ sở tôn giáo, qua đó góp phần không nhỏ giúp Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện thực hiện tốt công tác dân tộc - tôn giáo.

Về hoạt động của Ban Tư vấn văn hóa - xã hội, trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung nghiên cứu các chính sách pháp luật, chương trình, đề án được Đảng và Nhà nước, UB MTTQ các cấp, cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương gửi đề nghị góp ý chuẩn bị ban hành hoặc đang thực hiện có liên quan đến an sinh xã hội mà UB MTTQ Việt Nam Huyện cần đề xuất xem xét, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, Ban còn tham gia hiến kế xây dựng các chương trình văn hóa - y tế - giáo dục, các phong trào, cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội của địa phương. tham gia hiến kế công tác giám sát các lĩnh vực nêu trên gắn với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Vì Biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Từ đó, đã góp phần đưa các chương trình, phong trào, cuộc vận động lan tỏa trong đời sống xã hội và ngày càng đi vào cuộc sống của nhân dân. 

Ban Tư vấn dân chủ - pháp luật trong những năm qua cũng đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư vấn cho Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện những nội dung cần tổ chức giám sát trong năm để góp phần phát huy dân chủ và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, Ban còn phối hợp cùng Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Huyện khảo sát, chuẩn bị tốt những nội dung phản biện xã hội và tích cực tham gia các Đoàn giám sát về mảng dân chủ - pháp luật, văn hóa - xã hội khi UB MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức. Đặc biệt là thực hiện tư vấn cho UB MTTQ Việt Nam Huyện tham gia giám sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, giải quyết đất đai, đền bù, giải tỏa, tái định cư, triển khai lấy ý kiến góp ý các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền ban hành; tham gia giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri, đại biểu dân cử, cải cách thủ tục hành chính, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư...

Đối với Ban Tư vấn đối ngoại nhân dân - kiều bào, trong thời gian qua, Ban cũng tiếp tục tập trung đóng góp các ý kiến vào các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện tư vấn các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào, tư vấn góp ý về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban, góp phần tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào của UB MTTQ Việt Nam Huyện…

Nhân Hội nghị hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thông qua 03 Quyết định về thành lập Ban Tư vấn về Văn hóa – Xã hội; Ban tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, và Ban tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo, Đối ngoại – Kiều bào, mỗi Ban có từ 07 – 08 thành viên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Mai Văn Chớ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đề nghị hệ thống Mặt trận huyện, xã, thị trấn trong thời gian tới cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung đa dạng, hình thức phong phú; tiếp tục xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện các nội dung các cuộc vận động , các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Các Ban Tư vấn thực hiện theo Quy chế và giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra.

Hồng Yến

 


Số lượt người xem: 385    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm