SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
1
4
4
9
Ủy ban mặt trận tổ quốc 20 Tháng Tám 2018 12:20:00 CH

UB MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố - ấp”

            Sáng 17/8/2018, UB MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố - ấp”.

Theo báo cáo đề dẫn, trong giai đoạn hiện nay, vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng được khẳng định rõ, nhất là trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào, các cuộc vận động khác ở khu dân cư ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng thiết thực đời sống cộng đồng. Hàng năm, vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11, Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp tổ chức đăng ký, hướng dẫn để hộ gia đình nắm được các tiêu chí để đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa”;  đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, để các danh hiệu văn hóa được công nhận đảm bảo đúng thực chất, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế như công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thường xuyên, chưa thuyết phục; chưa kịp thời phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên cấp trên trực tiếp; chưa có những giải pháp phối hợp hỗ trợ hộ nghèo làm kinh tế, thoát nghèo căn cơ, bền vững, chưa mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, v.v… do các nguyên nhân như: Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải đảm nhiệm nhiều nội dung công việc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thường kiêm nhiệm nhiều chức danh. Bên cạnh đó, hiện nay trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở còn hạn chế, một số nơi chưa được tạo điều kiện và quan tâm đúng mức, hiện còn một bộ phận cán bộ các ngành, các cấp và cả cán bộ Mặt trận chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò trách nhiệm của công tác Mặt trận ở cơ sở. Cùng với đó là cơ chế giám sát của các Ban Công tác Mặt trận chỉ dừng lại ở mức độ “theo dõi - phát hiện - kiến nghị” nên hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, Chương trình; các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư; việc thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gắn với sơ kết  Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường vai trò giám sát của Ban công tác Mặt trận khu phố - ấp.

Đ/c Mai Văn Chớ - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời, đ/c khẳng định: để hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố - ấp  ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình mới, đảm bảo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần có nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ.

NN

 


Số lượt người xem: 443    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm