SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
3
3
Ủy ban mặt trận tổ quốc 21 Tháng Chín 2020 3:40:00 CH

UB MTTQ Huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT, ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, về Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo.
Sáng ngày 18/9/2020, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Đến dự Hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ông Lê Văn Hoa – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cùng 50 các vị trong hệ thống Mặt trận tham dự.
Ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phát biểu tại Hội nghị.
 
Ông Nguyễn Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thông qua báo cáo sơ kết 05 năm việc thực hiện Chị thị 05 thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo báo cáo hiện nay toàn Huyện có 205.329 người, với 60.129 hộ, trong đó có 2.720 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số, chiếm 1,32% dân số của Huyện, với 21 thành phần dân tộc gồm: Dân tộc Hoa 1283 người, chiếm 0,,62%, dân tộc Khmer 1134 người, chiếm tỷ lệ 0,55%, Dân tộc Tày 63 người, chiếm tỷ lệ 0,03%, dân tộc Chăm 81 người, chiếm tỷ lệ 0,04% và dân tộc khác 159 người, chiếm tỷ lệ 0,07% đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện nói riêng sinh sống chủ yếu bằng các nghề buôn bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt, công nhân tại các công ty, xí nghiệp, khu chế xuất,... Các đồng bào dân tộc sống hòa thuận, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, đối xử bình đẳng và cộng đồng dân tộc thiểu số luôn có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Huyện.
 Cùng với đó, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng trên địa bàn Huyện cũng ngày càng được trùng tu, sửa chữa khang trang. Hiện nay trên toàn Huyện có 04 tôn giáo lớn, gồm: Phật giáo, Cao đài, Thiên chúa và Tin lành với 23 cơ sở thờ tự, có 11.284 tín đồ và 53 chức sắc, 117 chức việc, cụ thể: Phật giáo (hệ phái Bắc Tông) có 14 cơ sở với 5.456 phật tử và có 17 chức sắc; Thiên chúa: 01 cơ sở và 01 điểm nhóm trực thuộc với 2.700 tín đồ và có 01 chức sắc, 07 chức việc; Tin lành: có 02 cơ sở Tin lành miền Nam và 01 điểm nhóm; Tin lành Liên Hiệp truyền Giáo 01 điểm nhóm được thành lập theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng, với 1.110 tín đồ, trong đó có 06 chức sắc, 23 chức việc; Cao Đài 06 cơ sở (Cao Đài Tây ninh: 04 cơ sở và 01 Điện thờ Phật mẫu; Cao Đài Ban chỉnh Bến Tre: 01 cơ sở), với 2.028 tín đồ, có 29 chức sắc và 87 chức việc. Hầu hết trên địa bàn 7/7 xã, thị trấn đều có cơ sở tôn giáo. Ngoài ra, Phật giáo còn có 01 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện và 01 trường nuôi dạy trẻ mồ côi tại chùa Pháp Võ được Ủy ban nhân dân Huyện cấp giấy phép hoạt động vào năm 2000. Nhìn chung, các cơ sở tôn giáo chấp hành tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Quốc hội và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ như: Đăng ký chương trình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cơ sở, thông báo trùng tu, nâng cấp chữa cơ sở thờ tự, phong chức, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc,…từng bước đi vào nề nếp, ổn định hoạt động theo quy định của pháp luật.
 
Ông Nguyễn Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện trao giấy khen cho các cá nhân.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Huyện đến các xã, thị trấn đã quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của các cộng đồng dân tộc thiểu số, các tín đồ tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, kết hợp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc - tôn giáo, qua đó thực hiện tốt việc phòng, chống có hiệu quả sự chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng nhằm kích động quần chúng chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, từ đó củng cố lòng tin trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận kết quả Mặt trận Huyện thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, định hướng một số việc trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục quán triệt Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình phong phú hơn để thu hút tín đồ, chức sắc, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia; Định kỳ tổ chức làm việc với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, với cá nhân đồng bào dân tộc tiêu biểu để chia sẻ khó khăn của MTTQ, của đồng bào dân tộc và tôn giáo; Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện khen thưởng 05 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo.
Hồng Yến

Số lượt người xem: 89    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm