• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
6
9
0
0
0
MTTQ và Đoàn thể 06 Tháng Mười 2017 3:55:00 CH

ỦY BAN MTTQ VN HUYỆN NHÀ BÈ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ “ CHỐNG SỰ XÂM NHẬP CỦA CÁC SẢN PHẨM VĂN HÓA ĐỘC HẠI GÂY HỦY HOẠI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI”.

                   Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn dân cư Huyện. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, trong sạch, phong phú; tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của Nhân dân, đặc biệt là của thanh thiếu niên; nâng cao nhận thức, năng lực nhận biết của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về tác hại trước mắt cũng như lâu dài của các loại sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; có ý thức phê phán, bài trừ và ngăn chặn, đẩy lùi tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại.

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Khối Vận Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Huyện tổ chức tọa đàm chuyên đề “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Đến tham dự tọa đàm có 70 vị gồm: đại diện các Ban Đảng Huyện ủy; các phòng, ban chuyên môn Ủy ban nhân dân Huyện; Công an Huyện; đại diện Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Ban công tác Mặt trận Tổ quốc khu phố, ấp.

   Qua tọa đàm góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong bài trừ, đấu tranh chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tăng cường đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, khả năng sáng tạo văn hóa, văn học - nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa cơ sở; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa - thể thao các xã - thị trấn nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương. Ngành Giáo dục và đào tạo Huyện tiếp tục thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phối hợp với Ðoàn thanh niên đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường. Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền giáo dục về bài trừ và chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh; vận động thanh thiếu niên không sử dụng, không xem, không đọc, không lưu trữ, không phổ biến các sản phẩm văn hóa độc hại; hướng đến sự hưởng thụ và tham gia các hoạt động phát triển văn hóa - văn nghệ lành mạnh, giàu truyền thống yêu nước, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Hội nghị có các tham luận và ý kiến tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền xác định xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của người dân trong huyện thời kỳ hội nhập và phát triển; bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Do – Huyện ủy viên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện, phát biểu: Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị tạo phong trào quần chúng sâu rộng, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta; xây dựng nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước sự xâm nhập, tác động của sản phẩm văn hóa độc hại; kịp thời tuyên dương khen thưởng nhân rộng gương điển hình; tăng cường công tác quản lý phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; tổ chức nhiều hoạt động phong phú mang giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

                                                                                  

Hồng Yến


Số lượt người xem: 584    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm