Liên kết website
 
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
2
9
2
0
0
8
Họp Hội đồng nhân dân 18 Tháng Bảy 2018 10:30:00 SA

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ SÁU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện.

4. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt Quyết toán ngân sách Huyện năm 2017.

5. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt Điều chỉnh ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.

6. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

7. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

8. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

9.Biên bản số 01/BB-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 


Số lượt người xem: 143    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm