SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
7
3
0
3
2
Hoạt động 23 Tháng Năm 2022 3:15:00 CH

Đảng ủy xã Nhơn Đức tuyên dương, khen thưởng 27 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 20/5, Đảng ủy xã Nhơn Đưc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2022. Đến dự có đồng chí Trương Kim An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện; đồng chí Trần Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Phan Thị Mỹ Linh - Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Đức.

Đồng chí Trương Kim An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                 Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy xã Nhơn Đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Việc triển khai học tập chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp ủy đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp triển khai học tập các chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các phong trào thi đua, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

                Trong năm qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc Hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại hội đại biểu Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã nhiệm kỳ  2021 - 2026; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng ủy đề ra về phòng, chống dịch đều đạt và vượt, đảm bảo tiến độ thực hiện; các hoạt động chăm lo Tết, an sinh xã hội, chi hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; các ngành kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục đi vào hoạt động sau thời gian giãn cách xã hội. Cơ bản giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự giảm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện, các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân có tiến bộ, tạo được sự hài lòng cao trong nhân dân. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường có chuyển biến tốt. Công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu, chất lượng sinh hoạt Chi bộ không ngừng được nâng cao, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung, công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát luôn được thực hiện thường xuyên, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác vận động nhân dân có sự bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương; nội dung hoạt động có sự đổi mới theo hướng thiết thực, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia. Hoạt động chăm lo cho các giới, đoàn viên, hội viên… thực hiện có hiệu quả, được sự đồng thuận cao trong nhân dân. MTTQ và các đoàn thể xã đều được ngành dọc cấp trên đánh giá đạt “xuất sắc”. Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhìn chung đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc “đăng ký nêu gương” và “đăng ký làm theo” đã nhắc nhở từng cán bộ công chức, đảng viên quan tâm đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức đã có tác dụng ngăn chặn những vi phạm đạo đức góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.   


               Về xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đăng ký thực hiện “công trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, công trình “Mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết TW khóa XII và Kết luận 21-KL/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chi bộ, cơ quan và từng đơn vị, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, người yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Qua thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, cách làm hay, hiệu quả cần nhân rộng như: Mô hình “Hội tương tế” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; mô hình “Đi chợ thay” của Hội Phụ nữ và lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; mô hình “Nhà trọ 0 đồng” của MTTQ Việt Nam xã; mô hình “Kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân” của Hội nông dân xã; mô hình “Bếp ăn yêu thương” của Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã; Mô hình “Xã đoàn chung tay, đánh bay Covid” của Đoàn thanh niên xã; mô hình “Thành lập các tổ tình nguyện viên” (tham gia nhập liệu, lấy mẫu, tầm soát, chăm lo an sinh xã hội…) của MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã hội; mô hình “Cây ATM gạo hỗ trợ người gặp khó khăn” của Hội Nông dân xã; mô hình “Chuyến xe nghĩa tình” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.   
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Nhơn Đức tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã thực hiện tốt các Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiện kỳ 2020 - 2025, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2021 và hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và tích cực “làm theo” cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh. Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn với việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền, thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa phương, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt những mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…      

    
               Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Kim An - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện yêu cầu Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết về xây dựng Đảng; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị;…


              Dịp này, Đảng ủy xã cũng đã tuyên dương khen thưởng cho 27 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao 5 sổ tiết kiệm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có cha hoặc mẹ mất do dịch Covid-19, với mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt do đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 123, các mạnh thường quân trên địa bàn xxã đóng góp. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà trình bạn trị giá 20 triệu đồng.


             Trong cùng buổi sáng, Đảng ủy xã cũng đã họp mặt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); sinh hoạt chuyên đề Hồ Chí Minh lần 1 năm 2022 “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường” gắn với thực hiện chủ đề năm 2022.


Ngọc Như


Số lượt người xem: 53    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm