SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
2
5
1
0
5
Công tác tư tưởng 06 Tháng Sáu 2019 3:35:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị cán bộ báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Chiều 5/6/2019, tại hội trường Huyện, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị cán bộ báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho các đ/c là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện; Trưởng, Phó các ban Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng, Phó UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện; Giám đốc, phó giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI Nhà Bè; Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện; Bí thư, phó bí thư các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, UBND các xã - thị trấn; Đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng - đoàn thể Huyện. Hội nghị do đ/c Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm báo cáo viên tuyên truyền.

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đ/c Tô Đại Phong cho biết, hội nghị đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tổ chức từ ngày 16 đến 18/5 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đ/c Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô đại Phong nhấn mạnh: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa to lớn,  là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các Đảng Cộng sản anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Di chúc cũng vừa là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, Người đã sáng tạo ra thời đại mới, “Thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. Đây là sự phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất; thể hiện mong muốn cuối cùng của Người.Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Trong Di chúc, Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất. Trong đó,Người đặc biệt nhấn mạnh: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Qua chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ Huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 274    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm