SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
2
4
3
4
8
Công tác tư tưởng 13 Tháng Tám 2013 1:50:00 CH

Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2013)

Chiều ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè tổ chức Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2013).

 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Minh Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 83 năm qua và cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Tuyên giáo hiện nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo của Huyện trong thời gian tới cần phải tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến, tạo sức cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ, biến nhận thức thành hành động cụ thể, để việc làm theo Bác thực sự trở thành bổn phận, trách nhiệm, thành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức và của các tầng lớp nhân dân. Tham mưu tổ chức khai thác những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương để giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu quê hương đất nước, biến giá trị truyền thống thành động lực tinh thần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Huyện đúng định hướng đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.
 
Trong không khí họp mặt đầm ấm, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các đoàn thể, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Huyện và cán bộ làm công tác Tuyên giáo 7 xã - thị trấn đã có những trao đổi kinh nghiệm quý giá trong công tác tuyên giáo; động viên đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, cùng toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015.
                                                                                                                                                            Ngọc Hợi
 

Số lượt người xem: 1162    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm