• Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
4
9
0
6
Thông tin chỉ đạo điều hành 22 Tháng Sáu 2015 3:15:00 CH

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015

          Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 1136/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015 nhằm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện về phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến các cơ quan, đơn vị từ Huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm giúp mọi người hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành.

         Theo đó, nội dung triển khai gồm: Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn thuộc Huyện và công chức, viên chức của các xã, thị trấn và nhân dân Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Nhà Bè; Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Huyện về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn huyện Nhà Bè. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như công khai, minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính.Tổ chức thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú ý tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, quản lý ngân sách; quản lý tài sản công; công tác cán bộ… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, điều tra; nghiêm túc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý; chú trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng, doanh nghiệp và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

NY


Số lượt người xem: 1119    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú XuânTìm kiếm