• Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
6
8
8
3
8
5
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại 26 Tháng Tư 2017 9:26:56 SA
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Hồng Huệ  (04/04/2017)
Ngày 06/01/2017, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Hồng Huệ Chi tiết Quyết định
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Ông Mai Văn Tuy  (04/04/2017)
Ngày 09/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn Tuy Chi tiết Quyết định
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Ngọc Lợi  (04/04/2017)
Ngày 23/2/2017, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Ngọc Lợi Chi tiết Quyết định
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Chi  (04/04/2017)
Ngày 22/7/2017, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Chi. Chi tiết quyết định
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo  (04/04/2017)
Ngày 22/11/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 213 /KL-TTH ngày 22 tháng 11 năm 2016 Về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo Qua kết quả thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, ...
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (04/04/2017)
Ngày 17 tháng 11 năm 2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 208/KL-TTH ngày 17 tháng 11 năm 2016 Về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng Qua kết quả về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham ...
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Y tế huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (04/04/2017)
Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 203/KL-TTH ngày 15 tháng 11 năm 2016 Về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Y tế huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng Qua kết quả về thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Y tế huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ...
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo  (04/04/2017)
Ngày 26/10/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 190/KL-TTH ngày ngày 26 tháng 10 năm 2016 Về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo Theo Kết luận thanh tra: * Mặt làm được: - Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện quan tâm thực hiện việc ...
Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị  (04/04/2017)
Ngày 19/10/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 185/KL-TTH ngày 19/10/2016 về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị Qua kết quả thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà trong việc chấp ...
Kết luận thanh tra về thu chi tài chính trường mầm non Họa Mi  (04/04/2017)
Ngày 04 tháng 7 năm 2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 119/KL-TTH ngày 04/7/2016 về thu chi tài chính trường mầm non Họa Mi. Theo Kết luận thanh tra: Trong năm 2015, Trường Mầm non Họa Mi được giao quyền tự chủ về tài chính. Với nhiệm vụ được giao, Hiệu trưởng trường đã quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách giao hàng năm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm