• Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
8
0
1
9
9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo 26 Tháng Ba 2019 4:57:19 CH
Lịch tiếp công dân theo định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Quý II năm 2019  (11/03/2019)
Lịch tiếp công dân theo định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Quý II năm 2019
Lịch tiếp công dân trong tháng 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện  (11/03/2019)
Lịch tiếp công dân trong tháng 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2019  (12/12/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2019  (12/12/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QÚY III NĂM 2018  (22/06/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2018 STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 13/7/2018 Ông Phạm Minh Huấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện 02 27/7/2018 Ông Bùi Hòa ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2018  (05/03/2018)
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 13/4/2018 Ông Phạm Chí Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện 02 27/4/2018 Ông Phạm Minh Huấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện 03 11/5/2018 Ông Bùi Hòa An Phó Chủ ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2018  (05/03/2018)
 STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 06/4/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 20/4/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 03 04/5/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2018  (03/01/2018)
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 12/01/2018 Ông Võ Thành Khả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 26/01/2018 Ông Phạm Chí Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện 03 09/02/2018 Ông Phạm Minh Huấn ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I NĂM 2018  (03/01/2018)
STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 05/01/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 19/01/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 03 02/02/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND Huyện quý III năm 2017  (03/07/2017)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2017

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm