• Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
6
8
8
3
1
7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo 26 Tháng Tư 2017 9:22:27 SA
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND Huyện quý II năm 2017  (31/03/2017)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2017
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Huyện quý II năm 2017  (31/03/2017)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2017
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND Huyện  (04/01/2017)
STT NGÀY THÁNG NĂM HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 13/01/2017 Ông:Phạm Minh Huấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện 02 03/02/2017 Ông: Bùi Hòa An. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 03 17/02/2017 ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Huyện  (04/01/2017)
STT NGÀY THÁNG NĂM HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 06/01/2017 Ông:Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 20/10/2017 Ông:Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 03 10/02/2017 Ông:Nguyễn ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND Huyện, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND Huyện.  (23/09/2016)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ IV NĂM 2016
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Huyện  (23/09/2016)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ IV NĂM 2016
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Huyện quý 3 năm 2016  (30/06/2016)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2016
Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND Huyện quý II năm 2016  (14/03/2016)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2016
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Huyện quý II năm 2016  (14/03/2016)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ II NĂM 2016
Lịch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch UBND Huyện quý 1 năm 2016  (14/12/2015)
STT NGÀY THÁNG NĂM HỌ VÀ TÊN LÃNH ĐẠO CHỨC VỤ 01 15/01/2016 Ông:Nguyễn Văn Trường Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 29/01/2016 Bà: Trần Hải Yến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 03 26/02/2016 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm