• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
9
2
8
6
9
Lịch làm việc của lãnh đạo 28 Tháng Năm 2017 12:40:38 SA
Kế hoạch công tác tuần 48 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (21/11/2016)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 48 năm 2016 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)
Kế hoạch công tác tuần 47 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (14/11/2016)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 47 năm 2016 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)
Lịch công tác của TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (31/10/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 45, năm 2016, từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)
Lịch công tác của TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (24/10/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 44, năm 2016, từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)
Lịch công tác của TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (17/10/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 43, năm 2016, từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)
Lịch công tác CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (10/10/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 42, năm 2016, từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)
Lịch công tác của TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (03/10/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 41, năm 2016, từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)
Lịch công tác CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (23/09/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 40, năm 2016, từ ngày 26/9/2016 đến ngày 02/10/2016)
Lịch công tác của TTHU - TT HĐND - TT UBND huyện Nhà Bè  (19/09/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 39, năm 2016, từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016)
Lịch công tác của TT HU – TT HĐND – TT UBND huyện Nhà Bè  (05/09/2016)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TT HU – TT HĐND – TT UBND HUYỆN NHÀ BÈ
(Tuần 37, năm 2016, từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm