• Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Tuyên truyền cổ động bầu cử
  • Ngày hội bánh tét
  • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Mừng sinh nhật Bác
  • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
  • Giao thông đường thủy
  • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
  • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
8
0
2
9
3
Lịch làm việc của lãnh đạo 26 Tháng Ba 2019 5:02:18 CH
Kế hoạch công tác tuần 11 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (11/03/2019)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần lễ thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2018  (22/06/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2018 STT NGÀY HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 01 06/7/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện 02 20/7/2018 Ông Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ...
Kế hoạch công tác tuần 27 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (03/07/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 27 năm 2017 (từ ngày 03/07/2017 đến ngày 08/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 26 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (26/06/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 26 năm 2017 (từ ngày 26/06/2017 đến ngày 01/07/2017)
Kế hoạch công tác tuần 25 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (19/06/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 25 năm 2017 (từ ngày 12/06/2017 đến ngày 17/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 24 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (12/06/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 24 năm 2017 (từ ngày 12/06/2017 đến ngày 17/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 23 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (05/06/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 23 năm 2017 (từ ngày 05/06/2017 đến ngày 10/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 22 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (29/05/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 22 năm 2017 (từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017)
Kế hoạch công tác tuần 21 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (22/05/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 21 năm 2017 (từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017)
Kế hoạch công tác tuần 20 của Thường trực HĐND và UBND huyện Nhà Bè  (15/05/2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND và UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Tuần 20 năm 2017 (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm