Bỏ qua nội dung chính

Trang chủ

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch phát triển
Đảng bộ
Ủy ban nhân dân
MTTQ và Đoàn thể
Thông tin chung
Công tác tuyên giáo
Bầu cử 2011
VanbanThamkhao
Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
  
Trang chủ > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Công tác Dân tộc Công tác Dân tộc    14 3 năm trước
Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 9 năm trước
menu_baucu menu_baucu    2 9 năm trước
pages pages    212 7 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 12 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

deepzoom deepzoom    971 8 năm trước
deepzoom3 deepzoom3    202 6 năm trước
DoAnQuyhoach DoAnQuyhoach    311 10 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    4599 9 ngày trước
Hinh anh tuyen truyen Hinh anh tuyen truyen    1 9 năm trước
HinhBando HinhBando    24440 10 năm trước
HINHBAUCU HINHBAUCU    3 9 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    6 6 năm trước
MidMenuHinhQuangCao MidMenuHinhQuangCao    4 6 tuần trước
quyhoachdat_dzoom quyhoachdat_dzoom    1356 8 năm trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    16 7 tháng trước
sdddat_2015 sdddat_2015    2810 7 năm trước
Topquangcao Topquangcao    1 9 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    236 2 năm trước
Thư viện hình ảnh menu phải Thư viện hình ảnh menu phải    1 9 năm trước
Thư viện video Thư viện video    21 2 năm trước
video_baucu video_baucu    1 11 năm trước
video-buihoaian video-buihoaian    1 11 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 9 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    14 5 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    1 9 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 9 năm trước
Góp Ý Góp Ý    0 9 năm trước
Gop-y Gop-y    0 9 năm trước
GopyDB GopyDB    0 12 năm trước
GopYDuThao GopYDuThao    0 9 năm trước
GopY-VBDT GopY-VBDT  GopY-VBDT  5 15 tháng trước
Hitcounter Hitcounter    1 Không có Ngày
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    101 2 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 12 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    1 9 năm trước
LichCongTac LichCongTac    2 9 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 9 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 12 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 12 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    1 9 năm trước
Năm Sinh Năm Sinh    86 9 năm trước
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp    9 12 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    8 7 tuần trước
QuyetdinhUB QuyetdinhUB    3 9 năm trước
SPList-hoidap SPList-hoidap    2454 49 phút trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 9 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 9 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 12 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 12 năm trước
Testtest Testtest    1 9 năm trước
TTHC-DB TTHC-DB    56 2 ngày trước
TTHC-DonViThucHien TTHC-DonViThucHien    2 9 năm trước
TTHC-LinhVuc TTHC-LinhVuc    14 9 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 12 năm trước
VanBanCDDH VanBanCDDH    113 6 tuần trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    1 9 năm trước
VanbanThamkhao VanbanThamkhao    35 6 tuần trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    16 6 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    265 7 ngày trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    11 4 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 4 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 12 năm trước

  Khảo sát

SurveyList SurveyList    4 9 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  3 ngày trước
Sharepoint Site Công tác tuyên giáo  14 giờ trước
Sharepoint Site Chỉ đạo điều hành  3 giờ trước
Sharepoint Site DỰ ÁN ĐẦU TƯ & ĐẤU THẦU – MUA SẮM CÔNG  2 giờ trước
Sharepoint Site Đảng bộ  52 phút trước
Sharepoint Site Giới thiệu  2 giờ trước
Sharepoint Site Hội đồng nhân dân  5 năm trước
Sharepoint Site Hội đồng nhân dân  56 phút trước
Sharepoint Site MTTQ và Đoàn thể  2 giờ trước
Sharepoint Site Quy hoạch phát triển  Không có Ngày
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin chung  2 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  25 phút trước
Sharepoint Site Ủy ban nhân dân  10 giờ trước
Sharepoint Site VanbanThamkhao  8 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0